Menu

Bún đậu làng tre
Liên hệ

Bún đậu Làng Tre

Địa chỉ: CN1 Bình Dương CN2 Bình Dương CN 3 191 LÊ Đức Thọ Gò Vấp TP HCM

Điện thoại: 078 763 5678

Email: hoangdinhnhat0713@gmail.com

ComBo ĐĂc Biệt(3 người )

Giá quán: 230.000vnđ

Giá app: 230.000vnđ

ComBo 2 người ăn

Giá quán: 125.000vnđ

Giá app: 125.000vnđ

ComBo ĐĂc Biệt(2 người )

Giá quán: 160.000vnđ

Giá app: 160.000vnđ

ComBo 3 Người

Giá quán: 180.000vnđ

Giá app: 180.000vnđ

ComBo ĐĂc Biệt(1 người )

Giá quán: 80.000vnđ

Giá app: 80.000vnđ

ComBo 4 người ăn

Giá quán: 240.000vnđ

Giá app: 240.000vnđ

ComBo 3 người ăn

Giá quán: 180.000vnđ

Giá app: 180.000vnđ

ComBo ĐĂc Biệt(4 người )

Giá quán: 300.000vnđ

Giá app: 300.000vnđ

Chả Cốm Thêm

Giá quán: 20.000vnđ

Giá app: 20.000vnđ

Bún Thêm

Giá quán: 15.000vnđ

Giá app: 15.000vnđ

Thịt Hấp

Giá quán: 35.000vnđ

Giá app: 35.000vnđ

Dồi Sụn Chiên

Giá quán: 35.000vnđ

Giá app: 35.000vnđ

Đậu Hũ

Giá quán: 15.000vnđ

Giá app: 15.000vnđ

Nem Chua Rán

Giá quán: 35.000vnđ

Giá app: 35.000vnđ

Bún Đậu

Giá quán: 25.000vnđ

Giá app: 25.000vnđ

Bún Đậu Thịt

Giá quán: 35.000vnđ

Giá app: 35.000vnđ

Chi Nhánh 3 - Gò vấp Chi nhánh 2 CHI NHÁNH 1:
Zalo
Hotline
0